Konsultation

Syftet med en konsultation är att i en tidig fas informera dig noggrant om vad en transplantation innebär och få bedömt om ens önskemål är realistiska och går att uppfylla. Viktiga frågor att få besvarade tidigt är bl.a. om en hårtransplantation överhuvudtaget är genomförbart och om valet av metod för att återfå håret är rätt. Alla ingrepp har sina begränsningar och valet av metod sina för- och nackdelar. Endast en läkare med lång erfarenhet inom hårkirurgi kan svara på dessa frågor.

I de flesta fall är det en livslång förändring man gör och något man ska leva med under lång tid. Därför är det viktigt att du personligen från början träffar behandlande läkare så du kan försäkrar dig om i vems händer du lägger ingreppet. Vidare att denne kan tillgodose dina önskemål.

Tillsammans med behandlande läkare går ni igenom dina förutsättningar för en hårtransplantation. Man bedömer hårtätheten, hårkvalitén i såväl tagområde som i det kala tunna området där håret skall placeras. Storleken på det kala, glesa området mäts. Man gör vidare en uppskattning av mängden hår som behöver transplanteras. Med en penna markeras hårlinjen och områden som behöver tätas upp.

Området fotograferas. Härefter diskuteras valet av operationsmetod. En konsultation kan göras så sent som dagen före operation, men det är då viktigt att man tidigare har besvarat en del viktiga frågor och att bilder på din ”hårsituation” inkommit till kliniken.

hårtransplantation konsultation