Proceduren

Normalt kommer patienten till kliniken tidigt under operationsdagen eller kvällen före operation, ibland tillsammans med någon anhörig. Man träffar behandlande läkare och tillsammans går man igenom och planerar själva ingreppet (se under fliken konsultation).

Tidigt på morgonen påbörjas operationen som varar under en hel dag. Under operationsdagen göres tre korta avbrott: på förmiddagen, vid lunch samt en paus på eftermiddagen. När operationen är avslutad äter man middag. Dagen efter operation, tages en del av stygnen (vid stripoperationer) samt bandaget, vi vill därför att man övernattar ytterligare en natt. Efter utskrivningssamtal med läkaren är man färdig för hemgång.

Läkemedel

Läkemedlet Propecia har genom sin mekanism, att blockera omvandlingen av testosteron till DHT, en viss bromseffekt på manligt håravfall hos åtminstone 50 % av de med manligt håravfall. Endast män med lätt till måttligt håravfall kan förväntas ha någon nytta av användningen. Effekten är sämre framtill på hjässan. Effekten syns först efter flera månader behandling och upphör om man slutar ta medicinen. Behandlingen är förknippad med vissa biverkningar: kvarvarande erektionsproblem efter avslutad behandling finns beskrivet. Dessutom kan sambandet mellan användandet av Propecia och risken för manlig bröstcancer inte uteslutas.

Ett annat preparat, avsett för behandling av manligt håravfall, är Rogaine, vilket är en lösning som appliceras två gånger dagligen. Den exakta verkningsmekanismen är inte fullständigt känd. Yngre individer som tappat hår under en kortare period eller uppvisar mindre hudytor där håret blivit tunnare, har de största utsikterna att svara på behandlingen. Den som haft utbredda, kala ytor i flera år eller uppvisar lång framskridet håravfall, har mindre utsikter att dra nytta av behandlingen. Hos fyra av fem män bromsas håravfallet upp, och hos många sker även någon form av utväxt. Precis som vid Propecia, avstannar effekten vid upphörande av behandlingen. Vanlig biverkning är hudirritation.