Patienter under process

Patient 1

Man med helt kal hjässa. Genomgick sin första operation vintern 2010 och sin andra operation vintern 2011. Erhöll vid först tillfället 2300 hårsäcksgrupper och vid andra tillfället 2500 hårsäcksgrupper.

Patient 2

Man med högt hårfäste. Genomgick en FUE operation vintern 2011. Varvid han erhöll 900 hårsäcksgrupper.

Patient 3

Ung kvinna med höga vikar. Genomick stripoperation hösten 2011. Erhöll 1100 hårsäcksgrupper.

Patient 4

Ung man med glest hår framtill på hjässan, höga vikar. FUE-operation gjordes vintern 2012. Erhöll 1850 hårsäcksgrupper.

Patient 5

Man med glest hår framtill på hjässan. Genomgick strip-operation hösten 2011. 1850 hårsäcksgrupper transplanterades.

Patient 6

Ung man med utglesning av framförallt vikarna. Genomgick en FUE-operation vintern 2011. 850 hårsäcksgrupper transplanterades.

Patient 7

Ung man med höga vikar och tunn hjässa. Gebomgick en strip-operation vintern 2011. 1800 hårsäcksgrupper transplanterades.

Patient 8

Man som för 5 månader sedan fick åtgärda sina något förhöjda vikar. Genomgick en strip-operation.

Patient 9

Man med glest hår framtill på hjässan. Genomgick en FUE plus behandling våren 2012. Erhöll 1950 hårsäcksgrupper.

Patient 10

Man med relativt kal hjässa. Fick utfört en stripoperation våren 2012. Erhöll 2200 hårsäcksgrupper.

Patient 11

Man med relativt höga vikar. Utförde en FUE-operation vintern 2011. Erhöll 850 hårsäcksgrupper.

Patient 12

Man med kal hjässa. Utförde en stripoperation vintern 2011. Erhöll 1800 hårsäcksgrupper.

Patient 13

Ung man med relativt kal hjässa. Genomgick en FUE plus behandling våren 2012. Erhöll 1850 hårsäcksgrupper.